APS-therapie
Vergoedingen

De behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en het type pakket dat is afgesloten.
APS-therapie valt onder Alternatieve Zorg. De vergoeding gaat dus niet ten koste van het eigen risico.

Verder hebben de meeste verzekeraars bepaalde voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, voordat de verzekerde vergoeding ontvangt.
Doorgaans zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Alle verzekeraars: De APS therapeut is geaccrediteerd lid van de Beroepsvereniging Voor APS-Therapie (BVAT)
  • Sommige verzekeraars: de APS therapeut staat vermeld in de zorggids van de zorgverzekeraar
Een combinatie van de bovenstaande voorwaarden kan dus ook van toepassing zijn.

Lid van BVAT
Ik ben geaccrediteerd lid van de Beroepsvereniging Voor APS-Therapie (BVAT) en sta bij sommige zorgverzekeraars vemeld in de zorggids.
Neem vooraf altijd contact op met je zorgverzekering

In het menu 'Tarieven' vind je de tarieven voor de behandelingen.

Voor een lijst van vergoedende zorgverzekeraars verwijs ik je naar de onafhankelijke website van Zorgwijzer.nl: www.zorgwijzer.nl

Coulanceverklaring

Het kan voorkomen dat sommige zorgverzekeraars, die niet in de lijst van zorgwijzer.nl worden genoemd, toch APS therapie (gedeeltelijk) vergoeden.
Je kunt dus proberen of jouw zorgverzekeraar de behandeling van APS-therapie toch (gedeeltelijk) wil vergoeden.
Je moet dan een zogeheten coulanceverklaring, samen met de factuur, aan jouw zorgverzekeraar sturen.
Door de coulanceverklaring wordt de zorgverzekeraar in elk geval op APS-therapie geattendeerd.
Wil je hier gebruik van maken, dan kan ik een coulanceverklaring voor je opstellen.

Disclaimer

De informatie over vergoedingen is onder voorbehoud en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Daadwerkelijke vergoeding is altijd afhankelijk van toekenning door de zorgverzekering op basis van het door u specifiek afgesloten pakket. Neem vooraf altijd contact op met uw zorgverzekering voor uw specifieke situatie.